Přejděte na nový
Internet HD


Pořiďte si Internet HD s úsporou
3 198 Kč

Objednat

Tarify a balíčky

Dostupný na 99% adres

Internet OPTIMAL HD

až 20 Mb/s

499 Kč 299 Kč

na 6 měsíců, a dále za 499 Kč

Oblíbený

Internet AKTIV HD

až 50 Mb/s

549 Kč 349 Kč

na 6 měsíců, a dále za 549 Kč

Internet PREMIUM HD

až 100 Mb/s

649 Kč 449 Kč

na 6 měsíců, a dále za 649 Kč

Samoinstalační balíček je jednorázově zpoplatněn částkou 210 Kč.

Speciální nabídka Internetu na doma pro zákazníky O2 Family

Běžná cena

Zvýhodněná cena

Internet Optimal HD / Aktiv HD / Premium HD

Měsíčně

Běžná cena

499 / 549 / 649 Kč

Zvýhodněná cena

prvních 6 měsíců
299 / 349 / 449 Kč

Standardní modem

Jednorázově

Běžná cena

1 999 Kč

Zvýhodněná cena

1 Kč

Úspora 3 198 Kč

Speciální nabídka Internetu na doma + O2 TV pro zákazníky O2 Family

Více zde

Jak funguje sleva 200 Kč

Jak funguje sleva 200 Kč

Pořiďte si Internet HD a prvních 6 měsíců budete mít slevu 200 Kč. Například Internet Optimal HD s rychlostí 20 Mb/s tak můžete mít za 299 Kč měsíčně.

Objednat internet od O2 Family

Zabezpečení a další výhody chytré domácnosti


O2 Smart Box není jen supervýkonný modem. Můžete k němu připojit zabezpečení domácnosti, požární hlásiče nebo chytré zásuvky. Stačí si do telefonu nainstalovat mobilní aplikaci a stanete se vládcem chytré domácnosti. Jak bude vypadat, záleží jen na vás. Pro začátek vám k O2 Smart Boxu dáme dveřní senzor v ceně 999 Kč zdarma.

Sami pohlídáme, aby internet běžel, jak má


K Internetu HD jsme přidali jedinečnou funkci O2 Virtuální technik. Kvalitu každé internetové přípojky hlídáme online. Díky tomu okamžitě odhalíme případný problém s připojením a v nejkratším možném čase ho napravíme.

O2 TV k internetu od O2 za zvýhodněnou cenu


Pořiďte si O2 TV s multidimenzí, díky které můžete sledovat sportovní přenosy z více úhlů kamer, nahrávat pořady
nebo zhlédnout zpětně to, co běželo až před 50 hodinami. Spolu s Internetem na doma vám ji dáme za zvýhodněnou cenu.

Dostupný na 99% adres

Internet OPTIMAL HD + O2 TV M

až 20 Mb/s

798 Kč 598 Kč

na 6 měsíců, a dále za 798 Kč

Oblíbený

Internet AKTIV HD + O2 TV M

až 50 Mb/s

848 Kč 648 Kč

na 6 měsíců, a dále za 848 Kč

Internet PREMIUM HD + O2 TV M

až 100 Mb/s

948 Kč 748 Kč

na 6 měsíců, a dále za 948 Kč

Samoinstalační balíček je jednorázově zpoplatněn částkou 210 Kč.

Speciální nabídka Internetu na doma + O2 TV pro zákazníky O2 Family

Balíček internetu na doma + O2 TV

Běžná cena

Zvýhodněná cena

Internet OPTIMAL HD

Měsíčně

Běžná cena

499 Kč

Zvýhodněná cena

prvních 6 měsíců 299 Kč

O2 TV M

Měsíčně

Běžná cena

299 Kč

Zvýhodněná cena

299 Kč

Modem

Jednorázově

Běžná cena

1 999 Kč

Zvýhodněná cena

1 Kč

Set-top-box

Jednorázově

Běžná cena

1 999 Kč

Zvýhodněná cena

999 Kč

Úspora 4 198 Kč

Speciální nabídka modemu, set-top boxu je platná pro libovolnou kombinaci služby Internet na doma + O2 TV.

Jak funguje sleva 200 Kč

Jak funguje sleva 200 Kč

Pořiďte si Internet HD a prvních 6 měsíců budete mít slevu 200 Kč. Například Internet Optimal HD s rychlostí 20 Mb/s tak můžete mít za 299 Kč měsíčně.

Objednat internet od O2 Family

Limitovaná nabídka Internetu HD se slevou 200 Kč

A. Každý Účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který si v období od 1. 6. do 31. 8. 2018 požádá o tuto speciální nabídku a zároveň nově zřídí službu O2 Internetové připojení s libovolným tarifem (využívající technologii xDSL, nebo AirFix (mimo tarif ve variantě PROfi) z aktuální nabídky se závazkem k využití služby po dobu 24 měsíců, a každý Účastník(firemní zákazník identifikovaný na základě IČ, který nemá s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb), který si ve stejném období nově zřídí službu O2 Internetové připojení s libovolným tarifem (využívající technologii xDSL, nebo AirFix) ve variantě PROfi z aktuální nabídky se závazkem k využití služby po dobu 24 měsíců, má nárok na následující bonus:

B. Účastník má nárok na slevu 200 Kč s DPH z měsíční ceníkové ceny tarifu na dobu prvních šesti měsíců ode dne zřízení tarifu.

C. Po uplynutí zvýhodněného období bude Účastník platit standardní měsíční ceníkovou cenu za tarif.

D. Při změně tarifu či zrušení závazku ztrácí Účastník nárok na zvýhodněnou cenu tarifu.

E. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít Účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.

F. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.

G. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že Účastník nevyužíval služby O2 internetového připojení po dobu alespoň 3 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby.

H. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s jinými výhodami a Speciálními nabídkami nabízenými ke službě O2 Internetové připojení s výjimkou Speciální nabídky – zvýhodnění určitých typů HW, Speciální nabídky – DUO pro O2 Internet a Výhodou O2 SPOLU pro 2.

WiFi modem a Samoinstalační balíček

K Internetu na doma získáte WiFi modem za zvýhodněnou cenu 499 Kč (standardní cena 1999 Kč). Typ dodaného modemu závisí na technických parametrech zřizované přípojky a na skladové dostupnosti. V současné době není možné zvolit si konkrétní typ modemu.

Modem od nás dostanete navždy – s pořízením služby se stává vaším majetkem a nemusíte nám jej vracet ani
v případě, že přestanete naše služby využívat.

ZTE ZXHN H168N Standardní modem Více informací Technická podpora
O2 Smart Box Supervýkonný modem Více informací Technická podpora

Samoinstalační balíček

Většina našich zákazníků si internet instaluje sama s využitím tzv. samoinstalačního balíčku. Ten obsahuje modem, všechny potřebné instrukce a kontakt na specialisty technické podpory, kteří jsou připraveni vám se zapojením modemu kdykoli pomoci. Cena Samoinstalačního balíčku je 210 Kč a zahrnuje i poštovné a balné.

Set-top-box pro O2 TV

K O2 TV vám nově poskytujeme malý a nenápadný set-top-box iP4.tv EVO4-T – pouze s tímto typem set-top-boxu vám bude vaše nová O2 TV fungovat správně.

Možnosti pořízení set-top-boxu

Jednorázově Speciální nabídka
Set-top-box 1999 Kč 999 Kč

Podmínky a cena

Jednorázové platby při pořízení

Položka Platba
Zřízení Zdarma
Instalace 210 Kč se samoinstalačním balíčkem
2023,45 Kč, pokud zvolíte základní instalaci technikem
3037,10 Kč, pokud zvolíte rozšířenou instalaci technikem
Standardní modem
Prémiový modem
1 Kč
3 999 Kč

Pravidelné měsíční platby

Služba Internet Optimal HD Internet Aktiv HD Internet Premium HD
Download (stahování) až 20 Mb/s až 50 Mb/s až 100 Mb/s
Upload (odesílání) až 2 Mb/s až 5 Mb/s až 10 Mb/s
Cena za měsíc 499 Kč 549 Kč 649 Kč

Nabídka platí při uzavření závazku na 24 měsíců s jeho automatickým prodloužením vždy po uplynutí 24 měsíců
o stejnou dobu (tzv. autoprolongace). Měsíční ceny internetu jsou garantovány po celou dobu trvání závazku, a to
i v případě jeho automatického prodloužení.

Autoprolongaci je možné předem odmítnout. V případě odmítnutí ztrácíte po uplynutí závazku nárok na využívání zvýhodněné ceny internetu a dojde ke změně tarifů Internetu na doma na tarif bez závazku:

  • Internet Optimal HD za 757 Kč měsíčně
  • Internet Aktiv HD za 858 Kč měsíčně
  • Internet Premium HD za 959 Kč měsíčně

O termínu automatického prodloužení závazku budete předem informováni, a to 2 měsíce předem, 1 měsíc předem
a přímo v den autoprolongace.

Internet s automaticky prodlužovaným závazkem lze bez sankce zrušit v období 1 měsíce před koncem závazku až do zaplacení první faktury po autoprolongaci, nejpozději však do 44 dní od autoprolongace. V případě vypovězení smlouvy mimo uvedené období účtujeme poplatek ve výši jedné pětiny součtu pravidelných měsíčních plateb za každý měsíc zbývající do konce doby závazku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře subjekt údajů souhlasí s tím, že O2 je oprávněna sama nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat jeho osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely O2 a jiných subjektů, a to
v rozsahu, v jakém byly údaje poskytnuty subjektem údajů, nebo získány v souvislosti s poskytováním služeb O2. O2 je oprávněna zpracovávat provozní a lokalizační údaje vztahující se k jeho službám pro výše uvedené účely po dobu tří měsíců ode dne jejich vzniku. O2 je oprávněna zpracovávat osobní údaje s výjimkou lokalizačních údajů pro výše uvedené účely po celou dobu platnosti smlouvy, pokud ji subjekt údajů s O2 uzavřel, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Subjekt údajů souhlasí s tím, že je O2 oprávněna pro účely zasílání obchodního sdělení nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu
a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností ze smlouvy pro účely nabízení obchodu a služeb.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej O2 informovala o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení (případně jen „OS“) jakýkoli den v týdnu víkendy nevyjímaje, a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu.

Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů dle předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku O2, případně dalšími způsoby uvedenými na internetových stránkách www.o2.cz). Subjekt údajů je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.

Subjekt údajů má právo na informace o údajích, které o něm O2 sama nebo prostřednictvím třetích subjektů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zjistí-li subjekt údajů, že O2 zpracovává údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má subjekt údajů právo požádat O2 o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li O2 žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo. Další práva subjektu údajů a další informace ke zpracování údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ, v § 88 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na internetových stránkách www.o2.cz.