Pojištění, které pozná, že jste v zahraničí

Povolte si v telefonu Chytré pojištění a buďte spolehlivě jištění, kdykoli se vydáte za hranice. Funkci, která nemá konkurenci,
máte přichystanou v mobilu.

Jednou aktivujete a už se nestaráte

Po celém světě za jednu
cenu

Samo se zapne, když
vyjedete za hranice

Platíte jen za dny, kdy jste
v zahraničí

Všestranné pojištění s velkorysým plněním

  • Pojištění léčebných výloh až do 5 milionů Kč
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění asistenčních služeb včetně volání na asistenční službu ze zahraničí
  • Úrazové pojištění
  • Odpovědnost za škodu
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění rekreačních sportů

Pro jednotlivce nebo rodiny

Pojištění si může zapnout každý nefiremní zákazník s hlasovým tarifem od O2 Family.

Pojištění můžete nastavit pouze pro uživatele telefonního čísla - varianta
PRO JEDNOHO - nebo pro uživatele a další členy jeho domácnosti (partnera či partnerku do 70 let a neomezený počet dětí do 18 let) - varianta
PRO RODINU. Dospělí mohou být pojištěni do věku 70 let.

Ceny cestovního pojištění

Pojištění se účtuje jen za dny, které jste opravdu v zahraničí. Cena se vždy řídí aktuálním ceníkem.

Varianta Cena
PRO JEDNOHO 39 Kč / den
PRO RODINU* 99 Kč / den

* pojištění pro uživatele a partnera či partnerku do 70 let a neomezený počet dětí do 18 let

Podrobné informace

Jak na cesty s pojištěním

Než odjedete

Ještě před první zahraniční cestou je potřeba aktivovat cestovní pojištění v internetové samoobsluze nebo na lince
841 117 118. Myslete na to, že pojištění můžete zapnout jen z České republiky, v zahraničí už zapnout nepůjde.

Když už pojištění máte, vytiskněte a vyplňte si před svou cestou asistenční kartičku.

Když se něco stane

V případě pojistné události je vám na lince +420 272 101 036 k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nasměřují vás do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, poradí s řešením nehody nebo zajistí právní radu. Při komunikaci s asistenční službou sdělte, prosím, operátorovi tel. číslo, na kterém je cestovní pojištění nastaveno. V případě ošetření ve zdravotnickém zařízení předložte vyplněnou asistenční kartičku.

Náklady na volání asistenční službě ze zahraničí v souvislosti s pojistnou událostí jsou také kryté vaším pojištěním. Stačí následně doložit vyúčtování O2 Family, kde jsou náklady spojené s kontaktováním asistenční služby uvedené a pojišťovna vám je zaplatí společně s pojistným plněním.

Pokud je to možné, pořiďte z pojistné události také fotodokumentaci a zajistěte svědectví třetích osob.

Přehled limitů pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh (PLV)
Celkový limit 5 000 000 Kč
- repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
- návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události reálné náklady do limitu PLV
- zuby 11 000 Kč
- pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV
- doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV
- ubytování doprovázející osoby 150 € / noc; max - 10 nocí
Pojištění asistenčních služeb
Turistické a lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Tlumočení a překlady ano
Pojištění právni ochrany 20 000 Kč
Náhrada nákladů telefonické komunikace ze zahraničí na lince asistenčni služby v souvistlosti s řešením pojistné události ano
Úrazové pojištění
Smrt úrazem 250 000 Kč
Trvalé následky úrazu 500 000 Kč
Pojištění odpovědnosti (ODP)
Odpovědnost za škodu - na zdraví 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu - na věci 500 000 Kč
Spoluúčast při škodách nad 5000 Kč bez spoluúčasti
Spoluúčast při škodách do 5000 Kč 100 %
Pojištění zavazadel (ZAV)
Pojištění zavazadel - celkový limit 20 000 Kč
Pojištění závazadel - limit na věc 10 000 Kč
Ztráta osobních dokladů 4 000 Kč
Elektronika, sportovních vybavení - celkový limit 10 000 Kč

Ostatní podmínky pojištění najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Pojistné podmínky a další dokumenty

Pojistitelem je Maxima pojišťovna, a. s. ve spolupráci s asistenční službou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., pojistníkem je
O2 Family, s.r.o.

Praktické informace, které se vám budou při pojištění hodit, najdete v této brožuře. Při zřízení pojištění se vám bude hodit také asistenční kartička. Můžete si také prohlédnout přehled sportů, na které se cestovní pojištění vztahuje.

Podrobné informace pro zájemce o Chytré cestovní pojištění najdete v tomto dokumentu. Všechny podmínky jsou pak ve Skupinové pojistné smlouvě a ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Často kladené otázky

Mám aktivní roamingový tarif. Zapojí se mi cestovní pojištění automaticky?

Ne. Cestovní pojištění je nutné před vaší první cestou do zahraničí zapojit v internetové samoobsluze nebo zavoláním na zákaznickou linku 841 117 118. Zapojení nebo změnu nastavení Cestovního pojištění je možné provést pouze z ČR. Pokud jste již vycestovali do zahraničí a provedete zapojení nebo změnu cestovního pojištění, pak se zapojení /změna uplatní až po vašem návratu do ČR, tedy nebude se vztahovat na váš stávající pobyt v zahraničí.

Zaplatím za pojištění jinou cenu při cestě mimo EU?

Ne. Cena pojištění je stejná, ať jedete kamkoliv. Jediné, na co je potřeba dát pozor, jsou země, ve kterých pojištění neplatí. Jde hlavně o země, kam Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat, a také o země, kde O2 nemá roamingového partnera.

Přehled roamingových partnerů najdete zde.

Jaký je rozdíl mezi uživatelem a účastníkem?

Chytré cestovní pojištění může pro sebe a svou rodinu nově využít nejen ten, na koho jsou čísla vedena (účastník), ale také uživatel. Tedy osoba, která číslo používá.

Jak to bude fungovat?

Například Petr Novák má na sebe u O2 Family vedena 3 čísla. První užívá sám, druhé využívá jeho manželka Jana a třetí bratr Vladimír. Všichni jsou mladší 70 let.

Na všech těchto číslech může Petr Novák nastavit Chytré cestovní pojištění ve variantě PRO RODINU nebo PRO JEDNOHO. Pak stačí, když Jana nebo Vladimír překročí hranice a s přihlášením jejich telefonního čísla do zahraniční mobilní sítě budou pojištěni. S variantou PRO RODINU bude pojištěna i celá rodina Vladimíra.

Další často kladené otázky

Co když mi na dovolené odcizí telefon?

Pro svou ochranu před zneužitím můžete číslo kdykoliv zablokovat. V zahraniční doporučujeme provést blokaci prostřednictvím webové samoobsluhy samoobsluha.o2family.cz. Protože ztrátou telefonu přicházíte o nástroj, jehož prostřednictvím by se ukončilo vaše pojištění, při blokaci čísla uveďte termín, dokdy potřebujete, aby vaše cestovní pojištění platilo. Bude to k datu, které ožadujete, ale max. 90 dní od vzniku pojištění. Pojištění vám ukončíme manuálně k vámi požadovanému datu.

Co když budu v příhraničí a telefon „přeskočí“ do cizí sítě?

I na to jsme mysleli. Pokud pojedete někam, kde se chystáte využívat zahraniční síť, ale nechcete být pojištěn/a (např. na hory v pohraničí), jednoduše si pojištění na dobu, kdy se v pohraničí budete pohybovat, pozastavte. Po dobu pozastavení nebudou s přihlášením do roamingu žádná pojištění vznikat. Po skončení pozastavení (datum si volíte sami), se pojištění automaticky obnoví a bude opět připraveno na případné budoucí zahraniční cesty.

Můžu mít pojištění k telefonu na firmu?

Pojištění se vztahuje na zdraví, život a další rizika fyzických osob. Pojištění je proto nabízeno ke smlouvám na paušální služby uzavřené na fyzickou osobu.

Narodilo se mi dítě, musím to hlásit?

Nemusíte. Je-li pojištění k číslu vedenému na vás a máte aktivní variantu PRO RODINU, jsou vaše děti do 18 let automaticky pojištěny.

Co když cestuji letadlem, je doba letu kryta?

Ano. Pojištění je účinné od překročení hranic. Podmínkou je, že se se svou SIM kartou přihlásíte do zahraniční mobilní sítě ihned, jak to bude možné. Takže stačí vystoupit z letadla, zapnout mobilní telefon a zkontrolovat, že máte aktivní roaming. A je to.

Je jiná sazba pro Evropu a pro svět?

Není. Cena pojištění se nemění, ať jedete kamkoliv. Pozor pouze na země, které nejsou pojistitelné.

Tedy zejména:

  • země, kam ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat,
  • země, kde O2 nemá roamingového partnera (ledaže se do roamingu přihlásíte „po cestě“ v jiné zemi, kde partnera máme),
  • země, kde si pojištěný hradí veřejné zdravotní pojištění nebo má bydliště (praktické vědět zejména pro cizí státní příslušníky).