Chytré řešení, ať jedete kamkoli

Samo se zapne

Pojištění se samo zapne, když vyjedete za hranice

Zaplatíte, jen co využijete

Pojištění se účtuje jen za dny, kdy jste v zahraničí

Nemusíte pokaždé sjednávat

Pojištění je v každém tarifu, stačí ho jen povolit

Pro jednotlivce i rodiny

Můžete pojistit nejen sebe, ale i celou rodinu

Krytí Covid-19 v ceně

Platí od 28. 6. 2021 i v „červených zemích“. Více informací zde.

Všestranné pojištění s velkorysým plněním

  • Pojištění léčebných výloh až do 5 milionů Kč
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění asistenčních služeb včetně volání na asistenční službu ze zahraničí
  • Úrazové pojištění
  • Odpovědnost za škodu
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění rekreačních sportů

Pro jednotlivce nebo rodiny

Pojištění si může zapnout každý nefiremní zákazník s hlasovým tarifem od O2 Family.

Pojištění můžete nastavit pouze pro uživatele telefonního čísla - varianta
PRO JEDNOHO - nebo pro uživatele a další členy jeho domácnosti (partnera či partnerku do 70 let a neomezený počet dětí do 18 let) - varianta
PRO RODINU. Dospělí mohou být pojištěni do věku 70 let.

Ceny cestovního pojištění

Pojištění se účtuje jen za dny, které jste opravdu v zahraničí. Cena se vždy řídí aktuálním ceníkem.

Varianta Cena
PRO JEDNOHO 39 Kč / den
PRO RODINU* 99 Kč / den

* pojištění pro uživatele a partnera či partnerku do 70 let a neomezený počet dětí do 18 let

Podrobné informace

Jak na cesty s pojištěním

Než odjedete

Ještě před první zahraniční cestou je potřeba aktivovat cestovní pojištění v internetové samoobsluze nebo na lince 841 117 118. Myslete na to, že pojištění můžete zapnout jen z České republiky, v zahraničí už zapnout nepůjde.

Když už pojištění máte, vytiskněte a vyplňte si před svou cestou asistenční kartičku.

Když se něco stane

V případě pojistné události je vám na lince +420 272 101 036 k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nasměřují vás do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, poradí s řešením nehody nebo zajistí právní radu. Při komunikaci s asistenční službou sdělte, prosím, operátorovi tel. číslo, na kterém je cestovní pojištění nastaveno. V případě ošetření ve zdravotnickém zařízení předložte vyplněnou asistenční kartičku.

Náklady na volání asistenční službě ze zahraničí v souvislosti s pojistnou událostí jsou také kryté vaším pojištěním. Stačí následně doložit vyúčtování O2 Family, kde jsou náklady spojené s kontaktováním asistenční služby uvedené a pojišťovna vám je zaplatí společně s pojistným plněním.

Pokud je to možné, pořiďte z pojistné události také fotodokumentaci a zajistěte svědectví třetích osob.

Zkontrolujte podmínky pro vycestování a návrat s ohledem na míru rizika onemocnění COVID-19.

Přehled limitů pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh (PLV)
Celkový limit 5 000 000 Kč*
- repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
- návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události reálné náklady do limitu PLV
- zuby 11 000 Kč
- pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV
- doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV
- ubytování doprovázející osoby 150 € / noc; max - 10 nocí
Pojištění asistenčních služeb
Turistické a lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Tlumočení a překlady ano
Pojištění právni ochrany 20 000 Kč
Náhrada nákladů telefonické komunikace ze zahraničí na lince asistenčni služby v souvistlosti s řešením pojistné události ano
Úrazové pojištění
Smrt úrazem 250 000 Kč
Trvalé následky úrazu 500 000 Kč
Pojištění odpovědnosti (ODP)
Odpovědnost za škodu - na zdraví 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu - na věci 500 000 Kč
Spoluúčast při škodách nad 5000 Kč bez spoluúčasti
Spoluúčast při škodách do 5000 Kč 100 %
Pojištění zavazadel (ZAV)
Pojištění zavazadel - celkový limit 20 000 Kč
Pojištění závazadel - limit na věc 10 000 Kč
Ztráta osobních dokladů 4 000 Kč
Elektronika, sportovních vybavení - celkový limit 10 000 Kč

Ostatní podmínky pojištění najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách.

*Platí i pro země se zvýšeným rizikem nákazy onemocněním Covid-19 (oranžové, červené, tmavě červené), a to v celém rozsahu včetně případů onemocnění Covid-19 až do výše plného limitu. Navíc nadstandardně uhradíme i vícenáklady na ubytování a stravu související s nařízenou karanténou v zahraničí (pro každou pojištěnou osobu limit 15 000 Kč, spoluúčast 20 %) a vícenáklady na návrat po jejím skončení, není-li možné využít původně plánovaný způsob dopravy (pro každou pojištěnou osobu limit 15 000 Kč, spoluúčast 20 %) – detailní podmínky viz. VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ o rozšíření pojistného krytí v souvislosti s onemocněním Covid-19 v zemích se zvýšeným rizikem v sekci Pojistné podmínky a další dokumenty.

Pojistné podmínky a další dokumenty

Pojistitelem je Maxima pojišťovna, a. s. ve spolupráci s asistenční službou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., pojistníkem je O2 Family, s.r.o.

Praktické informace, které se vám budou při pojištění hodit, najdete v této brožuře. Při zřízení pojištění se vám bude hodit také asistenční kartička. Můžete si také prohlédnout přehled sportů, na které se cestovní pojištění vztahuje.

Užitečné dokumenty

Často kladené otázky

Covid-19 a cestovní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje míru rizika nákazy Covid-19 a podle toho jsou stanoveny podmínky pro vstup a návrat z příslušné země (např. PCR test či samoizolace po návratu). Podmínky se mohou lišit, pokud cestujete veřejnou dopravou (včetně letecké) nebo individuálně. Podrobnosti k omezením při cestách do zahraničí najdete na stránkách MZV

Podmínky cestování pro jednotlivé země jsou také přehledně popsané na webu COVID PORTÁL www.dovolena2021.cz.

V jakých zemích kryje cestovní pojištění události související s onemocněním COVID-19?

Podle pojistných podmínek cestovní pojištění standardně neplatí, pokud cestujete tam, kde Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat. To by znamenalo, že standardní cestovní pojištění se na tyto „rizikové“ země vůbec nevztahuje (ani pro jiná onemocnění než Covid-19).

Míra rizika a podmínky dané vládou se rychle mění a my hceme, abyste měli klid. Proto se Chytré cestovní pojištění vztahuje s platností od 28. 6. 2021 na všechny cesty zahájené po tomto datu (včetně) i na cesty do zemí se zvýšeným rizikem nákazy onemocněním Covid-19 (vyjma extrémního rizika – černé země). Krytí se vztahuje i na onemocnění Covid-19 a navíc kryje nad rámec pojistných podmínek také vícenáklady spojené s nařízenou karanténou (strava a ubytování, případně náklady na cestu do ČR, pokud neproběhla v původním plánu).

Podle semaforu MZV tedy pojištění kryje země zelené, oranžové, červené a tmavě červené.

Kryje cestovní pojištění testování na přítomnost Covid-19?

Test je hrazen pojišťovnou, pokud je zapotřebí k určení diagnózy v případě ohrožení Vašeho života či zdraví..

Preventivní testování před odjezdem nebo po příjezdu, které jsou zapotřebí pro vstup do země, cestovní pojištění nekryje.

Co se stane, když mi bude v zahraničí nařízena preventivní či zdravotní karanténa?

Cestovní pojištění kryje náklady na ubytování a stravu související s nařízenou zdravotní či preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů; limit pojistného plnění je pro každou pojištěnou osobu 15 000 Kč a spoluúčast 20 %.

Cestovní pojištění kryje náklady na návrat po ukončení nařízené zdravotní či preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy; limit pojistného plnění je pro každou pojištěnou osobu 15 000 Kč a spoluúčast 20 %.

Co se stane, když nakonec nebudu moci z důvodu nařízené karantény odcestovat nebo kvůli karanténě zůstanu v zahraničí déle?

Chytré cestovní pojištění se zapíná samo překročením hranic (resp. přihlášením telefonního čísla, ke kterému máte pojištění sjednané do zahraniční mobilní sítě). Tedy dokud neodcestujete, nic neplatíte. Pokud naopak zůstanete kvůli karanténě déle v zahraničí, není třeba sjednávat cestovní pojištění ze zahraničí či podobné záležitosti. Neurčujete totiž od kdy do kdy budete na dovolené. Pojištění se jednoduše vypne opět až tehdy, kdy se váš telefon přihlásí opět do české mobilní sítě.

Detailní informace k cestovnímu pojištění v souvislosti s Covid-19 najdete zde.

Mám aktivní roamingový tarif. Zapojí se mi cestovní pojištění automaticky?

Ne. Cestovní pojištění je nutné před vaší první cestou do zahraničí zapojit v internetové samoobsluze nebo zavoláním na zákaznickou linku 841 117 118. Zapojení nebo změnu nastavení Cestovního pojištění je možné provést pouze z ČR. Pokud jste již vycestovali do zahraničí a provedete zapojení nebo změnu cestovního pojištění, pak se zapojení /změna uplatní až po vašem návratu do ČR, tedy nebude se vztahovat na váš stávající pobyt v zahraničí.

Zaplatím za pojištění jinou cenu při cestě mimo EU?

Ne. Cena pojištění je stejná, ať jedete kamkoliv. Jediné, na co je potřeba dát pozor, jsou země, ve kterých pojištění neplatí. Jde hlavně o země, kam Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat, a také o země, kde O2 nemá roamingového partnera.

Přehled roamingových partnerů najdete zde.

Jaký je rozdíl mezi uživatelem a účastníkem?

Chytré cestovní pojištění může pro sebe a svou rodinu nově využít nejen ten, na koho jsou čísla vedena (účastník), ale také uživatel. Tedy osoba, která číslo používá.

Jak to bude fungovat?

Například Petr Novák má na sebe u O2 Family vedena 3 čísla. První užívá sám, druhé využívá jeho manželka Jana a třetí bratr Vladimír. Všichni jsou mladší 70 let.

Na všech těchto číslech může Petr Novák nastavit Chytré cestovní pojištění ve variantě PRO RODINU nebo PRO JEDNOHO. Pak stačí, když Jana nebo Vladimír překročí hranice a s přihlášením jejich telefonního čísla do zahraniční mobilní sítě budou pojištěni. S variantou PRO RODINU bude pojištěna i celá rodina Vladimíra.

Další často kladené otázky

Co když mi na dovolené odcizí telefon?

Pro svou ochranu před zneužitím můžete číslo kdykoliv zablokovat. V zahraniční doporučujeme provést blokaci prostřednictvím webové samoobsluhy samoobsluha.o2family.cz. Protože ztrátou telefonu přicházíte o nástroj, jehož prostřednictvím by se ukončilo vaše pojištění, při blokaci čísla uveďte termín, dokdy potřebujete, aby vaše cestovní pojištění platilo. Bude to k datu, které ožadujete, ale max. 90 dní od vzniku pojištění. Pojištění vám ukončíme manuálně k vámi požadovanému datu.

Co když budu v příhraničí a telefon „přeskočí“ do cizí sítě?

I na to jsme mysleli. Pokud pojedete někam, kde se chystáte využívat zahraniční síť, ale nechcete být pojištěn/a (např. na hory v pohraničí), jednoduše si pojištění na dobu, kdy se v pohraničí budete pohybovat, pozastavte. Po dobu pozastavení nebudou s přihlášením do roamingu žádná pojištění vznikat. Po skončení pozastavení (datum si volíte sami), se pojištění automaticky obnoví a bude opět připraveno na případné budoucí zahraniční cesty.

Můžu mít pojištění k telefonu na firmu?

Pojištění se vztahuje na zdraví, život a další rizika fyzických osob. Pojištění je proto nabízeno ke smlouvám na paušální služby uzavřené na fyzickou osobu.

Narodilo se mi dítě, musím to hlásit?

Nemusíte. Je-li pojištění k číslu vedenému na vás a máte aktivní variantu PRO RODINU, jsou vaše děti do 18 let automaticky pojištěny.

Co když cestuji letadlem, je doba letu kryta?

Ano. Pojištění je účinné od překročení hranic. Podmínkou je, že se se svou SIM kartou přihlásíte do zahraniční mobilní sítě ihned, jak to bude možné. Takže stačí vystoupit z letadla, zapnout mobilní telefon a zkontrolovat, že máte aktivní roaming. A je to.

Je jiná sazba pro Evropu a pro svět?

Není. Cena pojištění se nemění, ať jedete kamkoliv. Pozor pouze na země, které nejsou pojistitelné.

Tedy zejména:

  • země, kam ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat,
  • země, kde O2 nemá roamingového partnera (ledaže se do roamingu přihlásíte „po cestě“ v jiné zemi, kde partnera máme),
  • země, kde si pojištěný hradí veřejné zdravotní pojištění nebo má bydliště (praktické vědět zejména pro cizí státní příslušníky).